İşyeri Hekimi
SAĞLIK VE MUAYENE HİZMETLERİMİZ

İşe giriş muayeneleri ve ilgili raporların verilmesi
İş yerinde periyodik muayeneleri yapmak
İşe dönüş muayeneleri ( 21 günden uzun süren rapor ve iş kazalarında )
Kronik hastalıkların takibi
Kayıt altına almak ve kişisel sağlık dosyalarında saklanacaklar.
Periyodik muayene
İş yerinde sağlık risk değerlendirme sonuçları
Maruziyet bilgileri
İş Kazaları ve Meslek hastalıkları
Sağlık kontrolleri (gece postaları dahil)
İş sağlığı, hijyen muayene, takip ve eğitimleri
Bulaşıcı hastalık salgını durumlarında ; tüm çalışanların tekrar muayene ve sağlık kontrollerinin yapılması.
Gerekli Laboratuar tetkiklerini yapmak değerlendirmek
Kan tetkikleri
Akciğer grafisi
Boğaz kültürü
İşitme testleri
Kronik hasta ve hastalıkların takibi, gözetimi
Birden fazla iş kazası geçirenlerin gözetimi, değerlendirilmesi
Risk değerlendirme kurul ve toplantılarına katılmak
Çalışma ortamının ve çalışanların sağlık gözetimini yapmak
İş yerinde, il yardım ve acil müdahale organizasyonu yapmak