Bilger Sağlık ve Danışmanlık - Hakkımızda

Hakkımızda : Bilger OSGB; tecrübeli uzman ve hekim kadrosu ile çalışanların sağlıklarını kaybetmeden güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaya yönelik işverenlere danışmanlık hizmeti vermektedir.
İşyerlerini 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile gelen şartlara uygun hale getirmek maksadıyla Bilger OSGB;
- İşyerindeki olası tehlikeleri belirleyerek, riskleri tespit etmek ve bu riskleri bertaraf etme yollarının tespiti için Risk Değerlendirmesi Ekibi oluşturmak ve Risk Değerlendirmesi dokümanı hazırlamak,
-Çalışanları güvenli çalışmaya yöneltmek için iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
-Çalışanları ve işyerini acil durumlara hazır hale getirmek amacıyla Acil Durum Planlarının oluşturulmasını sağlamak,
-Çalışanların sağlık gözetimini yapmak,
-Periyodik işyeri ziyaretleri ile ortaya çıkan/çıkabilecek riskleri tespit etmek,
-İşyerinde ve çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturmak,
için çalışmalar yapmaktadır.

Osgb Nedir?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde şu şekilde tanımlanmıştır: “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir. ”

Neden OSGB ?
• İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve iş yeri hemşiresini ayrı ayrı istihdam etme zorunluluğunuz ortadan kalkar.
• Görevlendirilen uzman, hekim ve hemşire için sigorta primi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi giderler ortadan kalkar.
• OSGB bünyesindeki personel desteğiyle hizmetin sürekliliği sağlanır.
• İş güvenliği hizmetleri için 8 m2, sağlık hizmetleri için 12 m2 oda bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
• İSGB hizmetleri yönetmeliği Ek-1 gereği bulundurulması zorunlu tıbbi malzemeleri bulundurma zorunluluğunuz ortadan kalkar.
• İşletme körlüğünü gidererek maksimum güvenli çalışma ortamına katkı sağlar.
Dökümantasyonu sizin adınıza OSGB sağlar.

Vizyonumuz
Çalışmakta olduğu sektörlerde güvenilirliği ve öncülüğü ile tanınarak lider konuma gelmek ve bunu sürdürebilmektir.

Misyonumuz
BİLGER, birlikte çalıştığı kuruluşlara destek olmaktan çok, onlarla iç içe olmaya ve bu kuruluşlara katkısını sürekli arttırmaya çalışmaktadır. Kuruluşların YASAL MEVZUATA UYGUNLUKLARINA DESTEK VERDİĞİ GİBİ ihtiyaçları doğrultusunda pratik ve yenilikçi çözümleri ile verimliliklerini arttırmak ve kaynaklarını daha akılcı kullanmalarını sağlamak BİLGER’ın temel hedefidir. Sürekli gözden geçirdiği iş süreçleri dahilinde; en iyi ve güncel uygulamaları, iş planına, prosedürlere, şartnamelere, işin tasarımına dahil etmekte, böylelikle sürdürülebilir bir iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ meydana getirilmektedir.