İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?


İşyeri Hekimi süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK'in 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.


Ayrıca,